Regels voor royementen en schorsing motorrijtuigen

Acceptanten van AM Assuradeuren krijgen regelmatig verzoeken binnen om verzekeringen te beëindigen met terugwerkende kracht en schorsing van motorrijtuigen. Het lijkt ons goed om hier enige spelregels voor te hanteren en onderstaand staat dit beschreven.

Royementen motorrijtuigen met terugwerkende kracht

Verzekeringen mogen tot 3 maanden terugwerkend zonder overleg geroyeerd worden.
Ligt de royementsdatum meer dan 3 maanden in het verleden en is het kenteken vanaf de royementsdatum doorlopend elders verzekerd geweest, dan royeren wij maximaal 1 jaar terug in de tijd. Dit wordt gecontroleerd door de afdeling acceptatie.

Is het kenteken niet doorlopend elders verzekerd geweest, dan beoordeeld de afdeling acceptatie per welke datum de polis geroyeerd wordt.

Royementen overige verzekeringen met terugwerkende kracht

Overige verzekeringen mogen tot 3 maanden in het verleden zonder overleg geroyeerd worden.
Ligt een royementsdatum meer dan 3 maanden in het verleden, dan beoordeeld de afdeling acceptatie per welke datum de polis geroyeerd wordt.

Schorsen motorrijtuigen

Motorrijtuigverzekeringen zullen worden geroyeerd in plaats van een schorsing. De reden is dat schadevrije jaren maximaal 3 jaar geldig zijn na royement. Indien relatie binnen 3 maand een nieuwe motorrijtuig wenst te verzekeren zal worden bekeken of een aanvraagformulier wel of niet benodigd is door ons. Na 3 maand dient altijd een aanvraagformulier te worden overeengekomen.
Alleen een kampeerauto die in de winterstalling wordt geplaats kan worden aangevraagd om deze te schorsen.

Stel ons gerust uw vraag

0528 - 348 119
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.